Дуже часто після використання тих чи інших засобів захисту рослин Ви відмічаєте їх низьку ефективність і як правило перше, що спадає на думку – низька якість препарату або його підробка. Але дуже часто причини зовсім в іншому.

Вплив якості води на пестициди.

Вода в робочому розчині може бути:

  1. Твердою ( жорсткою) або м’якою ( залежно від вмісту кальцію та магнію, карбонат-іонів).

Катіони кальцію та магнію у воді можуть зв’язуватися з негативно зарядженими частинками сполук гербіцидів і призводити до зниження ефективності. Вирішити цю проблему можна додаванням до розчину сульфату амонію.

  1. Каламутною (містити розчинені органічні речовини, ґрунт, тверді речовини) або прозорою

Вода, забруднена органічними речовинами (мулом, водоростями), може знижувати дію гербіцидів за рахунок звязування діючих речовин. Це справедливо не для всіх гербіцидів. Так, деякі гербіциди (гліфосати і параквати) мають високий коефіцієнт поглинання органічного вуглецю та легко звязуються з органічними частинками у робочому розчині і, таким чином, не можуть абсорбуватися листям рослин. У той же час, гурбіциди з низьким коефіцієнтом поглинання органічного вуглецю не так піддаються впливу забрудненості води (дикамба, бентазон, 2,4-Д, сетоксидим). Отже, потрібно бути впевненим у чистоті води, яка використовується для приготування розчинів гербіцидів. Якщо вода каламутна, бажано знайти  інше джерело.

  1. Вода може бути:

– Кислою (рН менше 7)

               – Нейтральною ( рН=7)

               – Лужною (рН більше 7)

Використання для обприскування води з високим рівнем рН (рН 8 і більше) може призвести до деградації деяких гербіцидів у результаті лужного гідролізу. Лужний гідроліз – це розпад складних молекул пестицидів на прості частинки у водному середовищі. Ці прості частинки часто не абсорбуються бурянами достатньою мірою і стають інертими.

Вирішення цієї проблеми – додавання речовин, які понижують рН робочого розчину.

Порядок змішування пестицидів при приготуванні бакових сумішей

Препаративні форми пестицидів

Хімічні та фізичні властивості діючих речовин, такі як розчинність у різних розчинниках, схильність до деградації, температура плавлення, кислотність або лужність, часто є причиною виробництва тієї чи іншої препаративної форми продукту. Препаративні форми пестицидів, які використовуються в Україні є такими :

Система кодифікації пестицидних препаратів

(за накозом від 02.06.2011 №187 «Про затвердження Переліку кодів (позначень препаративних форм) для технічних продуктів і пестицидних препаратів міжнародної системи кодування)

Код (умовне позначення) Назва
Українська мова Англійська мова
БР BR Брикет
ВГ WG Гранули, що диспергуються у воді
ВП SP Водорозчинний порошок
ВС WS Порошок, що диспергується у воді для обробки насіння суспензією
ВТ WT Таблетка, що диспергується у воді
ГН GF Гель для обробки насіння
ГП GB Гранульована принада
ГР GR Гранула
ЕВ EW Емульсія, масло (олія) у воді
ЕМ EO Емульсія, вода у маслі (олії)
ЕН ES Емульсія для обробки насіння
КЕ EC Концентрат, що емульгується
КП CP Контактний порошок
КС SC Концентрат суспензії (який тече)
МГ MG Мікрогранула
МД OD Масляна дисперсія
МЕ ME Мікроемульсія
ПА PA Паста
ПГ GE Продукт, що утворює газ
ПЗ AB Зернова принада
ПК CB Принада-концентрат
ПР RB Принада (готова для використання)
РГ SG Водорозчинна гранула
РК SL Розчинний концентрат
РН LS Розчин для обробки насіння
РР KL Обєднана упаковка рідина/рідина
СЕ SE Суспо-емульсія
СК CS Капсульна суспензія
СН CF Суспензія капсул для обробки насіння
ТБ TB Таблетка
ТК TK Технічний концентрат
ТН FS Концентрат, який тече, для обробки насіння
ТР KK Обєднана упаковка тверда речовина/рідина
ТС TC Технічна речовина
УР UL Рідина для ультрамалооб’ємного внесення
УС SU Суспензія для ультрамалооб’ємного внесення

Можливі варіанти взаємодії та сумісності пестицидів:
·         Додаткові ефекти – така сама дія, як при використанні кожного пестициду окремо (1+1=2).
·         Синергізм – більша дія, ніж дія при застосуванні кожного пестициду окремо (1+1=4)
·         Антагонізм – отримання меншої дії при застосуванні речовин разом, ніж застосовуючи кожний пестицид окремо (1+1=1).
·         Посилення – тип взаємодії ( не між двома пестицидами), який відбувається, коли пестициди змішують із добавками, що забезпечують більший ефект , ніж при застосуванні пестициду окремо, наприклад, при додаванні адю’вантів або добрив.

Змішування пестицидів в обприскувачі:
1. Завжди читайте етикетку та використання пестициди згідно з указаними на ній рекомендаціями
Зверніть увагу на рекомендації щодо порядку змішування. Не ігноруйте описані кроки в інструкції – це життєво важливо для отримання найкращих результатів від Ваших засобів захисту рослин.

2.Старанно розмішуйте пестициди
Підтримуйте постійну роботу мішалки – це необхідно для ретельного перемішування й забезпечення рівномірного внесення продукту.

3.Дотримуйтесь порядку змішування препаратів, розмішуючи їх тільки по одному
Памятайте, що не можна одразу змішувати пестициди один з одним! Різні рідкі продукти, коли їх виливають із каністри, миттєво реагують один з одним, перш ніж розбавитися в резервуарі для води. Це може спричинити випадання в осад і застигання концентратів.

4.Правило додавання кондиціонерів та ад’ювантів
Залежно від типу ад’юванта, який Ви використовуєте, його потрібно змішати або на початку, або в кунці процесу змішування. Ад’юванти, які використовуються для поліпшення сумісності, та кондиціонери води необхідно додавати в суміш насамперед. З іншого боку, ад’юванти, які використовуються для підвищення біологічної ефективності, мають бути змішані в кінці.

Правильний порядок змішування:
1.       Частково наповніть бак оприскувача водою згідно з рекомендаціями на етикетці, на 2/3 або ¾ від обєму. Увімкніть мішалку обприскувача і продовжуйте перемішування протягом приготування робочого розчину та обприскування.
2.       Додайте кондиціонер води (сульфат амонію).
3.       Додайте добрива або мікродобрива (тверді,рідкі).
4.       Додайте препарати у вигляді водорозчинних порошків (ВП).
5.       Додайте препарати у вигляді водорозчинних гранул (РГ), у вигляді гранул, що диспергуються у воді (ВГ).
6.       Додайте препарати у вигляді концентратів суспензії (КС).
7.       Додайте препарати у вигляді концентратів, що емульгуються (КЕ).
8.       Додайте препарати у вигляді масляних дисперсій (МД).
9.       Додайте препарати у вигляді емульсії, масла (олії) у воді (ЕВ) або суспо-емульсії (СЕ).
10.   Додайте препарати у вигляді розчинних концентратів (РК).
11.   Додайте інші ад’юванти.
12.   Долийте бак оприскувача до повного.

Головні ознаки несумісності пестицидів:
·         Випадання в осад
·         Тверді утворення
·         Розшарування рідин
·         Нагрівання розчину
·         Утворення єдиної грудки
·         Утворення гелю

Зверніть увагу ця інформація не змінює інструкцію на етикетці продукту. Перед відкриванням або використанням продуктів завжди читайте повну етикетку продукту, яка розміщена на упаковці.

Отримати консультацію