Відповідно до Порядку затвердженому КМУ від 07.02.2018 р. №106 фермерські господарства мають право на фінансову підтримку з боку держави для часткової компенсації (до 80 000 гривень, без ПДВ) вартості насіння (категорії базове та сертифіковане) сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію.

Які вимоги до фермерських господарств?

 • чистий дохід (виручка) фермерських господарств за останній рік від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не повинна перевищувати 20 000 000 гривень
 • у власності та/або користуванні фермерського господарства мають перебувають землі сільськогосподарського призначення, при цьому право власності та/або користування має бути внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 • фермерські господарства, що були зареєстровані в поточному році, та  у власності та/або користуванні яких перебувають землі сільськогосподарського призначення, мають право на фінансову підтримку з боку держави незалежно від обсягу чистого доходу (виручки)

Господарство не отримає фінансову підтримку, якщо:

 • стосовно нього порушено справу про банкрутство
 • його в установленому порядку визнано банкрутом
 • перебуває на стадії ліквідації
 • має прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом та місцевими бюджетами (в тому числі за регіональними та місцевими програмами), Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування
 • не провадило господарську діяльність протягом трьох попередніх років (не стосується новостворених)
 • щодо фермерського господарства виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів

Your Content Goes Here

Подання документів для часткової компенсації вартості насіння уповноваженим банком можливе до 1 листопада поточного року

Як отримати фінансову підтримку?

Фінансова підтримка надається через один з уповноважених банків зазначеному у цьому переліку

Для отримання фінансової підтримки фермерське господарство має:

Придбати насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва у суб’єктів насінництва (посилання на Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва http://minagro.gov.ua/uk/ministry?tid_hierachy=1384) або у фізичних-осіб підприємців/юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію, які не внесені до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва

Подати уповноваженому банку наступні документи:

 • Заяву http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/62/f473995n20.doc
 • копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”), або копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
 • відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу – для кожного члена кооперативу);
 • копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, – копію фінансового звіту за останній квартал;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, – у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;
 • згоду одержувача щодо надання уповноваженим банком Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;
 • витяг з ЄДР (про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом).

Крім зазначеного вище уповноваженому банку необхідно подати копії:

 • сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;
 • сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;
 • платіжного доручення про оплату за насіння;
 • накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;
 • акта про висів придбаного насіння http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/62/f473995n22.doc

У разі закупівлі насіння у фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, не включених до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, додатково до зазначених вище документів уповноваженому банку подають оригінали документів на якість насіння, а саме:

 • атестат на насіння – на базове насіння;
 • свідоцтво на насіння – на сертифіковане насіння;
 • свідоцтво на гібридне насіння – на насіння першого покоління гібридів.

Отримати в уповноваженому банку фінансову підтримку

За умови подачі повного пакету документів уповноваженому банку до 10 числа поточного місяця,  фінансова підтримка може бути перерахована фермерському господарству до 28 числа
Отримати консультацію