Соняшник одна з найбільш важливих та економічно привабливих культур сьогоденного сільськогосподарського виробництва України. Сприятлива цінова політика внутрішнього та зовнішнього ринків стимулює фермерів до щорічного збільшення посівних площ цієї культури. Однак нестабільні світові ціни на добрива змушують аграріїв постійно економити на них, що негативно позначається на стабільності урожайності. Але завдання агронома не зекономити на добривах, а оптимізувати живлення для отримання найбільшої врожайності та збереження родючості ґрунту.

 

У більшості аграріїв нав’язана думка про те що соняшник слабо відповідає на рівень мінерального живлення, тому й вносять в кращому випадку 100 кг/га NPK з осені та 100 кг/га карбаміду або селітри навесні і розраховують на природну родючість ґрунту та сприятливі погодні умови. Про те, така технологія у більшості випадків не відповідає очікуваним результатам, бо однобоке живлення не сприяє отриманню високого урожаю. Крім макроелементів рослини соняшника вимагають ще й певну кількість мікроелементів, а їх резервуари у ґрунті не безмежні.

Соняшник, незважаючи на добре розвинену кореневу систему, яка спроможна проникати на глибину 2-3 м, а горизонтально розвитися від стовбура радіусом до 1 м, висуває досить високі вимоги до умов мінерального харчування. З ґрунту соняшник виносить велику кількість елементів живлення, зокрема азот (N) та фосфор (Р2О5) у 1,6-2 рази, калію (К2О) у 6-10 разів більше, ніж зернові культури. Залежно від умов обробітку та сортових особливостей, на формування 1 т насіння та відповідної кількості побічної продукції (стебла, листя, кошики) витрати елементів живлення становлять: N – 50-60 кг, Р2О5 – 25-30, К2О – 150- 180, Са – 14 і Mg – 12 кг. Загальний рівень винесення елементів живлення визначається врожайністю та родючістю ґрунту. Відповідно при врожайності насіння 3 т/га господарський винос основних поживних речовин соняшником становить: N – 135-180 кг/га, Р2О5 – 75-90, К2О – 450-500, Са – 35-45 та Mg – 30-35 кг/га.

Потреба соняшника в окремих елементах живлення у певні фази розвитку різна, залежно від цього різна інтенсивність їх поглинання рослинами. Є кілька критичних періодів. Так на початку зростання він вимагає небагато поживних речовин, але їх засвоєння випереджає темпи збільшення сухої речовини. За перший місяць вегетації соняшник використовує 15% азоту, 10 – фосфору та 10% калію, хоча накопичення органічної речовини за цей час не перевищує 5% максимальної величини. Достатня забезпеченість рослин елементами живлення після сходів має ключове значення для отримання запланованої врожайності, оскільки на ранніх етапах органогенезу в конусі наростання формується зародкова меристема вегетативних та репродуктивних органів. При нестачі в цей період елементів живлення, зокрема азоту, закладається значно менше листя та квіток. При хорошій забезпеченості рослин цим елементом утворюється велика поверхня і маса листя, в яких створюється резерв азотовмісних органічних речовин для подальшого переміщення їх у насіння під час наливу, листя після цвітіння повільніше старіє, знижується кількість незапліднених квіток. Однак надмірне харчування азотом на початкових етапах розвитку навпаки призводить до зниження стійкості рослин до несприятливих погодних умов, вилягання та хвороб, що у свою чергу впливає на рівень врожайності культури та якість урожаю.

Другим критичним періодом є фази бутонізації (зірочки) та цвітіння. Коли інтенсивність наростання вегетативної маси та засвоєння елементів живлення значно прискорюються. В цей період коренева система часто не справляється з повноцінним забезпеченням рослин.

Немаловажне значення на рівень засвоєння елементів живлення рослинами відіграють також різноманітні стреси, що постійно супроводжують рослини під час вегетації, посухи або надмірна зволоженість, низькі або високі температури, різке коливання нічних та денних температур. А внесення страхових гербіцидів у фазі 2-4 пар листочків теж викликають певний стрес у рослин.

Одним з дієвих напрямків збалансування та покращення живлення рослин у стресових ситуаціях є позакореневе підживлення, яке відіграє найважливішу роль у підвищенні врожайності, оскільки традиційні (ґрунтові) добрива не можуть самостійно забезпечити рослинам нормальне зростання та розвиток. Застосування мікродобрив особливо важливо у критичні фази розвитку культури, коли необхідно забезпечити збалансоване харчування рослин соняшнику мікроелементами, щоб стимулювати коренеутворення та закладку кошиків, що в кінцевому підсумку вплине на підвищення продуктивності.

Науково-виробнича компанія «Євросем», експерт з соняшнику, постійно на власних дослідних полях «Поля знань» проводить досліди з удосконалення технології вирощування цієї культури для отримання максимального врожаю та прибутку. Багаторічні випробування та удосконалення технології живлення призвели до розробки інноваційного продукту ЄВРОСТІМ АМІНО, який здобрює рослини соняшника збалансованим складом елементів живлення, а амінокислоти у його складі допомагають пройти найбільш критичні фази розвитку з найменшим стресом.

Основними перевагами препарату Євростім Аміно є:

  • збалансований склад елементів живлення, підібраний саме для соняшнику з додаванням гумінових речовин, бурштинової кислоти та амінокислот для підживлення та зняття стресів у найбільш критичних періодах розвитку рослин;
  • збагачений азотом, фосфором та калієм у легкодоступній активній формі для найкращого сприйняття через листову поверхню;
  • мікроелементи у хелатній формі добре розчиняються у воді та відмінно і швидко сприймаються рослинами;
  • має антистресові, імуностимулюючі та фунгіцидні властивості;
  • сумісне використання із більшістю засобами захисту рослин;
  • нетоксичний та безпечний для оточуючого середовища;
  • відносно легка схема та довготривалий термін зберігання препарату.

До складу препарату Євростім Аміно входить збалансована кількість вкрай необхідних рослинам соняшнику мікроелементів, зокрема бор, сірка, мідь, кобальт, молібден і марганець. Кожний з цих елементів живлення відіграє важливу роль у засвоєнні макроелементів з ґрунту та через лист, підвищенні стійкості рослин до стресів та формуванні високого урожаю. Зокрема, бор найважливіший для соняшника мікроелемент, можна сказати незамінний. Листове підживлення соняшника бором дозволяє підтримувати водний баланс, стимулювати засвоєння кальцію, активізувати трансфер цукрів, регулювати процеси запилення, проростання пилку та запліднення, забезпечує формування повноцінного кошика та накопичення жирів при наливі. Сірка сприяє ефективному засвоєнню азоту, що особливо важливо у критичні періоди життя рослин. Без неї неможливий нормальний перебіг процесів фотосинтезу, росту, формування амінокислот і ферментів, окислювально-відновних реакцій, відповідає за синтез та накопичення олії. Молібден бере участь у синтезі деяких важливих білкових сполук, перешкоджає накопиченню нітратів, які негативно позначається на формуванні квіток. Мідь несе відповідальність за стійкість культури до посухи, знижених показників температурного режиму та вилягання рослин. Кобальт і марганець грають важливу роль у циклі засвоєння азоту, збалансованого формуванні надземної маси та кореневої системи, стійкості до хвороб.

До складу препарату Євростім Аміно включені також бурштинова кислота та амінокислоти гліцин, аргінін та триптофан, кожна з яких позитивно впливає на пом’якшення проходження стресових періодів з найменшими наслідками та підвищення природнього імунітету рослин. Так гліцин відіграє важливу роль у синтезі хлорофілу, регулюванні роботи устя листків та процесу запилення. Він є компонентом проструктурних білків, що протидіють наслідкам зневоднення або надлишку солі у рослинах. Аргінін бере участь у формуванні заряду білкової молекули, посилює холодостійкість та розвиток кореневої системи, стимулює синтез хлорофілу, алкалоїдів та гормонів, пов’язаних з цвітінням та плодоношенням. Триптофан є матеріалом для синтезу гормональних речовин ауксинового типу. Бурштинова кислота підвищує природну стійкість до стресів, пом’якшує їх наслідки, налагоджує енергообмін у клітинах, працює як стимулятор рослу, підвищує імунітет рослин до хвороб.

Весь цей комплекс елементів живлення та амінокислот зосереджених у Євростім Аміно, без сумніву, є одним з найефективніших способів нівелювання впливу шкідливих умов довкілля та підживлення рослин соняшнику.  Багаторічне тестування препарату на дослідних ділянках Поля Знань та виробничих посівах багатьох регіонів України показало його високу ефективність.

Так на дослідних полігонах «Поля Знань» у Київський та Полтавський областях у 2019-2021 рр. при різних погодно-кліматичних умовах досліджено ефективність препарату Євростім Аміно на власних гібридах соняшнику компанії Євросем. Досліди проводили на ділянках за методикою польового дослідження, у трикратній повторності, у чотирьох варіантах на фоні традиційної технології вирощування (дискування попередника, оранка, раннєвесняне боронування, передпосівна культивація, добрива нітроамофоска (16:16:16) 100 кг/га, КАС 200 л/га). Роки досліджень різко відрізнялися за погодними умовами, так 2019 рік виявився з достатньою кількістю опадів, 2020, навпаки, з різкою нестачею вологозабезпеченісті, а 2021 – з надмірною вологозабезпеченістю.

За результатами відмічені візуальні відміни за інтенсивністю забарвлення листків та розмірами листової поверхні під час вегетації соняшника варіантів з обробкою Євростім Аміно від контрольного. Встановлений позитивний вплив обробки препаратом на площу листової поверхні та діаметр кошика при двох обробках у фазі 2-4 листочках та «зірочка», незважаючи на умови року. Діаметр кошика при цьому збільшувався на 7-9%, а площа листової поверхні від 28 до 38% порівняно із контролем.

Основний же результат досліду базується саме на отриманий урожай. Незважаючи на різні погодні умови років досліджень спостерігається позитивна реакція продуктивності рослин на обробку Євростім Аміно, особливо у фазі 2-4 пар листочків, коли закладаються генеративні органи рослини. Причому максимальний ефект отримано при застосуванні препарату Євростім Аміно при обробці двічі по вегетації (мал. 1). У цьому випадку урожайність гібриду підвищувалася від 2,8 до 3,8 ц/га в залежності від року.

Мал. 1. Урожайність гібриду соняшника Аякс, в залежності від обробки препаратом Євростім Аміно у різні фази розвитку, т/га (Полтавська обл.)

 

Характерною особливістю динамічного процесу діяльності листової поверхні є темпи його усихання. За три роки спостережень, встановлено, що у варіантах з двома обробками за вегетацію функціонування листя продовжувалося на 5-12 днів. Це вказує на ефективність препарату Євростім Аміно й на розвиток кореневої системи. Крім того, із збільшенням кількості обробок, з одної до двох, спостерігалася тенденція до зменшення рівня розвитку різноманітних хвороб на рослинах. Додаткове підживлення у найбільш критичних фазах розвитку формує більший природній імунітет, що теж позитивно впливає на рівень продуктивності. Немаловажне значення для соняшнику є вміст олії в насінні. Так обробка рослин Євростім Аміно у дослідах Поля Знань показало підвищення вмісту олії на 1,5-3,2% в залежності від умов року.

Звичайно від кількості обробок залежить й вартість затрат, але в будь якому разі економічний ефект набагато перевищує контроль. Економічний ефект за роки випробувань складав від 3,7 до 9,9 тис. грн в перерахунку на гектар.

У 2021 році всі посіви на ділянках гібридизації компанії «Євросем» у різних регіонах оброблялися препаратом Євростім Аміно. Незважаючи на регіон і погодні умови, простежується позитивна кореляція збільшення діаметра кошика, маси 1000 насінин і площі листкової поверхні. А завдяки й вищому рівню виповнення кошика суттєво зросла й врожайність.

Так, у Новоукраїнському районі Кіровоградської області  за обробки препаратом Євростім Аміно виробничих посівів гібрида Пегас висота рослин становила 202,7 см (на контролі — 195,3 см), діаметр кошика — 19,2 см (18 см), площа листкової поверхні — 67,71 дм. (50,36 дм.), маса 1000 насінин — 63,5 г (56,8 г), урожайність — 2,89 т/га (2,8 т/га).

У Дніпропетровському районі Дніпропетровської області на виробничих посівах гібрида Аякс обробка препаратом надало збільшення показників висоти рослин на 10,2 см, площа листової поверхні – на 15,6 дм, діаметр кошика – на 3,2 см, маса 1000 насінин – на 7,6 г, урожайність на 3,6 ц/га.

На Київщині у Сквирському районі гібрид Аркона також показав позитивні результати: на оброблених препаратом посівах висота рослин становила 160,2 см (на контролі — 158,2 см), діаметр кошика — 22,1 см (18,3 см), площа листкової поверхні — 67,28 дм. (52,34 дм.), маса 1000 насінин — 65,7 г (60,1 г), урожайність — 3,72 т/га (на контролі — 3,56 т/га).

Гібрид Авалон у Павлоградському районі Дніпропетровської області показав аналогічні результати: на оброблених препаратом посівах висота рослин становила 192,6 см (на контролі — 184,1 см), діаметр кошика — 22,5 см (18,9 см), площа листкової поверхні — 68,12 дм. (53,46 дм.), маса 1000 насінин — 68.4 г (62,1 г), урожайність — 3,5 т/га (на контролі — 3,34 т/га).

Практичний досвід показує, що система позакореневих листкових підживлень соняшнику має високу ефективність. Завдяки цьому агрозаходу можна підвищити врожайність насіння в межах до 5 ц/га на товарних посівах і до 4 ц/га на ділянках гібридизації.

Отже, включення до традиційної системи живлення соняшнику позакореневу обробку посівів Євростім Аміно позитивно впливає на ріст і розвиток рослин, сприяє кращому розвитку кореневої системи, підвищенню природної стійкості рослин до хвороб, покращує запилення та виповненість кошика, допомагає рослинам легше та з меншими наслідками долати стреси через несприятливі погодні умови, що, своєю чергою, позитивно впливає на формування врожайності та виповненості насіння.