Останні десятиліття людство зіткнулося із головною проблемою планети глобальними змінами клімату. Ця проблема насамперед супроводжується підвищеним температурним режимом, що порушує процеси кругообігу води, і її «новим» перерозподілом. Як наслідок, в одних регіонах випаровуються величезні об’єми вологи та посилюється посуха, а в інших регіонах ця волога конденсується, і там частішають зливи, повені та шторми.

Зона континентального клімату покриває більшу частину території України. Однак тепер вона щороку суттєво зменшується в розмірах, поступаючись своїм місцем сухій зоні клімату, яка поширена лише на півдні країни.
За даними метеорологічних спостережень, в усіх областях України вдвічі збільшилася кількість днів із високими денними температурами повітря (вище 30°С), збільшилась тривалість періоду вегетації культур в середньому на 10 днів. До 2030 р. ймовірне продовження періоду росту і розвитку теплолюбних культур ще на 10 днів. Зони Полісся та Лісостепу теплішають швидше, ніж степові регіони. Кліматичні умови південного Степу матимуть сучасні риси сухих субтропіків. Це тільки питання часу.
За останні 10 років вирощування соняшника його площа, як високорентабельної олійної культури, збільшилася із 3,5 млн.га до 6,3 млн.га. А потенціал урожайності в середньому по Україні за ці роки становить від 16 до 26 ц/га. І в результаті об’єми валової продукції зросли від 5,7 млн.т до рекордних 15 млн.т уже до 2019 року.

Світовий ринок та попит на продукцію соняшника сприяє тому, що фермер фокусує своє виробництво на цій культурі. Попри всі складнощі, що стають на шляху до отримання високого сталого врожаю, господарства облаштовують вартісні зрошувальні системи, змінюють традиційні технології на більш раціональні або інтенсивні, випробовують багато способів та елементів у технологічному процесі, наприклад, від вибору гібрида до добору і комплектації агротехніки. Майже наукова діяльність починається у полях кожного господарства, яке не стоїть на місці у розвитку. Аграрії постійно експериментують задля основної мети – отримання високого, сталого і якісного урожаю олійного насіння.

З чого ж починається ефективне вирощування соняшника?

Обґрунтований попередник. Для соняшника в посушливих умовах кращим попередником є пшениця озима або ячмінь озимий. Після збирання цього попередника, рослинні рештки подрібнюються і рівномірно розподіляються на поверхні ґрунту, створюючи своєрідну мульчу. Це дає змогу послабити нагрівання поверхні, зменшити випаровування із глибших шарів, краще накопичувати та розподіляти по поверхні ту вологу, яка надходить із опадами.
Обґрунтований вибір гібрида і технологія захисту від бур’янів. Ринок посівного матеріалу соняшника на сьогодні дуже насичений і на кожну зону вирощування є свій гібрид або асортимент гібридів.
І серед цього асортименту є гібриди соняшника сербської селекції, які вироблені компанією «Євросем». До найбільш посухостійких було віднесено такі гібриди як ТорАвалонПегасСумо НовоСумо 007.
Вирощування кожного із цих гібридів має свої переваги в складних умовах посухи.

  • По-перше, у цих гібридів низький транспіраційний коефіцієнт – 400-450, а це значить, що такі рослини витрачають менше вологи на формування одиниці сухої речовини.
  • По-друге, гібриди мають широку спеціалізацію в залежності від того, яку технологію захисту використовує аграрій. Тобто, усі з перелічених гібридів можуть бути вирощені за класичною технологією захисту посівів від бур’янів, лише Тор і Авалон обмежуються вирощуванням за класичною технологією, а Пегас може бути вирощений як за класичною технологією (Кіровоградська обл. Дніпропетровська обл.) так і за технологією «Clearfield» (синонім під «Євролайтнінг»). Гібриди Сумо Ново та Сумо 007 також можуть бути вирощені за класичною технологією без застосування спеціального гербіциду (Донецька обл. Вінницька обл.), але більшість фермерських господарств вирощують за властивою для цих гібридів технологією – «Express Sun» (синонім під «гранстар», під «експрес», під «сульфо»).
  • По-третє, гібриди мають генетичні ознаки стійкості до основного ворога рослин соняшника – вовчка соняшникового. Разом з тим, стійкість до раси H та раси G ще тісно переплітається із стійкістю до тривалого дефіциту вологи. З іншого боку, рослини, які уражаються вовчком дуже рано «піддаються стресу» – пригнічуються паразитом, не витримують дефіцит поживних речовин і вологи, в наслідок чого гинуть.

Основний обробіток ґрунту чи підготовка ґрунту до сівби. Основний обробіток ґрунту є важливим етапом для забезпечення сталого виробництва та разом з тим, не менш важливим є й накопичення та збереження вологи рано навесні. Тому на сьогодні у посушливих умовах здійснюють оранку, глибоке рихлення, Strip-Till (смугова глибока культивація) чи No-Till (мінімальний обробіток).

Для кожного з цих видів обробітку ґрунту є свій час, умови і рекомендований гібрид. Якщо здійснюється оранка до 30 см (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька обл.) чи рихлення до 30 см (Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська обл.), то, як правило, висівається будь-який гібрид. Для Strip-Till (Миколаївська, Дніпропетровська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська обл.) краще підходять гібриди Пегас, Тор, Авалон, Сумо Ново, Сумо 007, для No-Till (Одеська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Харківська, Черкаська обл.) – Тор, Сумо 007, Пегас.

Сівба та строки сівби. Існує два рішення сівби соняшнику в посушливих умовах. Перше – це рання сівба гібридів, які є також холодостійкими. Цим рішенням користуються господарства із матеріально-технічною базою для класичного обробітку ґрунту (плуги, дискові борони, культиватори). Друге рішення – це сівба сівалками-мультикомплексами прямого висіву, таких як Kuhn, Horsch, Kverneland, Great Plains, John Deere, Mzuri і т.д.

Завдання такої техніки: виконання усіх процесів при сівбі за один прохід. При цьому позитивним моментом є ще те, що знижується витрата ресурсів, часу, зберігається більше вологи у верхньому шарі ґрунту, менший механічний тиск на ґрунт.
Виходячи із досвіду успішного вирощування соняшника у 2020 році, було визначено оптимальні строки сівби для гібридів компанії Євросем у таких посушливих областях:

  1. Запорізька – 16 квітня-26 квітня,
  2. Дніпропетровська – 7 травня-17 травня,
  3. Миколаївська – 17 квітня-27 квітня,
  4. Донецька – 5 травня-15 травня,
  5. Херсонська – 5 квітня-15 квітня,
  6. Одеська – 10 квітня-20 квітня,
  7. Кіровоградська – 30 квітня-10 травня.

При ранній сівбі у недостатньо прогрітий ґрунт, знижується енергія та польова схожість насіння. З іншого боку, сівба у перегрітий ґрунт також призводить до втрат насіння на етапах проростання, тому сівбу варто здійснювати у час, коли температура ґрунту на глибині 5-7 см знаходиться в межах 8-9°С.

Глибина висіву для гібридів із крупним насінням (маса 1000 насінин від 65 г) становить 6-7 см, а середнього та дрібного (маса 1000 насінин від 50 до 65 г) 4-5 см.
В умовах нестійкого та недостатнього зволоження неправильний підбір густоти призводить до зниження урожайності до 50%, а в посушливих умовах до 100%. Тому густота посівів соняшника сербської селекції в посушливих умовах повинна бути в межах від мінімальної 35-45 тис.рослин/га (південь Одеська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька обл.) до 45-55 тис.рослин/га (північ Одеська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська обл.).

Ширина міжряддя при сівбі класично становить 70 см, однак в умовах посухи господарства із високим рівнем технологічного забезпечення висівають на ширину 35 см, 56 см. Такі схеми розміщення є оптимальними для забезпечення належних умов розвитку продуктивного стеблостою, рослини рано затіняють поверхню ґрунту, що перешкоджає інтенсивній втраті вологи в процесі випаровування. Гібриди, які придатні до сівби із звуженими міжряддями, це Сумо Ново, Сумо 007 і Авалон.

Живлення та удобрення соняшника в посушливих умовах починається з внесення восени під основний обробіток ґрунту сульфату амонію 100 кг/га або амофосу 150 кг/га, під весняне закриття вологи або передпосівну культивацію вносять КАС 150 кг/га. Гібриди Сумо 007 та Пегас прекрасно реагують на внесення добрив у рядок. Для припосівного внесення, доцільно використовувати сульфоамофос 80 кг/га або нітроамофоску 80 кг/га. Підживлення по листку бажано проводити до моменту повного змикання міжряддя водорозчинними добривами у вигляді гуматів калію 1,5-2,0 л/га, сульфату магнію 3-5 кг/га, 10 кг/га карбаміду, борним добривом у вигляді 10% розчину бору – 1,0 л/га.

У боротьбі із бур’янами слід розуміти, що більшість видів бур’янів у посушливих умовах мають вищі потреби вологоспоживання, і здатні створювати значну конкуренцію рослинам соняшника. Основні бур’яни в посушливих умовах із високим транспіраційним коефіцієнтом це амброзія полинолиста, нетреба звичайна, гірчак березковидний, берізка польова, осот рожевий, лобода біла, паслін чорний. Для боротьби із амброзією та іншими стійкими дводольними краще підходить флурохлорідон або метобромурон (Проман) до появи сходів, і післясходове застосування глауксифен-метилу (Геліантекса) для остаточної зачистки посівів. Для забезпечення вчасного контролю у посівах «євролайтнингових» гібридів Пегас та Грифон препарат вносять у ранні строки у фазу 2 справжніх листків культури. Міжрядна культивація проводиться тільки у посівах класичних гібридів Авалон і Тор до початку змикання листків у міжряддях, для гібридів Сумо 007 та Сумо Ново, як правило, достатньо однієї міжрядної культивації, якщо в цьому буде потреба.

У посушливих умовах орієнтовні строки для збирання соняшника можуть зменшуватися на 10-25 днів, а в умовах Північного Степу навпаки – збільшуватися. Але можна їх встановити за принципом довжини періоду з моменту цвітіння рослин. У гібридів Тор і Авалон це 47-53 днів, Пегаса – 52-57, Грифона – 49-53, Сумо 007 – 50-55, Сумо Ново 55-60 днів. Слід також враховувати, що гібриди у посушливих умовах по різному можуть зберігати вологість насіння і по різному достигати, тому заміри вологості насіння бажано виконувати за 5-7 днів до закінчення термінів збирання.
Отже при дотриманій всіх технологій та враховуючи фактори навколишнього середовища, навіть в посушливих регіонах можна отримувати стабільно високий врожай.

Отримати консультацію